Android – MapsActivity Marker Ekleme

Bu projemiz de MapsActivity kullanarak haritadan konum işaretleme ve seçilen konumlar arasında çizgi çizmeyi öğreneceğiz.

 

 

Google Maps Activity seçerek projemizi oluşturuyoruz.

Kodları açıklamaya geçmeden projemin son halinini, aklınızda daha kolay canlanması için aşağıya ekliyorum.

 

         Tasarımım

 

activity_maps.xml kodum;

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<RelativeLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="fill_parent"
  tools:context=".MapsActivity"
  android:background="@color/colorBack">

<LinearLayout


  android:id="@+id/layout_top"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="438dp"
  android:layout_height="450dp">


  <fragment

    android:id="@+id/map"
    android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
    android:layout_width="438dp"
    android:layout_height="450dp" />

</LinearLayout>


  <LinearLayout
    android:id="@+id/layout"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/layout_top"
    android:layout_marginTop="9dp"
    android:layout_weight="1"
    android:orientation="horizontal"
    android:padding="10dp">

    <TextView
      android:id="@+id/tv_lat"
      android:layout_width="50dp"
      android:layout_height="50dp"
      android:layout_gravity="center"
      android:text="Lat" />

    <EditText
      android:id="@+id/edt_lat"
      android:layout_width="150dp"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_gravity="center"

      android:hint="41.025629"
      />

    <TextView
      android:id="@+id/tv_lng"
      android:layout_width="50dp"
      android:layout_height="50dp"
      android:layout_gravity="center"
      android:text="Lng" />


    <EditText
      android:id="@+id/edt_lng"
      android:layout_width="150dp"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_gravity="center"
      android:layout_weight="1"

      android:hint="28.974138"/>


  </LinearLayout>


  <LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@id/layout"
    android:padding="8dp"
    >

    <Button
      android:id="@+id/btn_ekle"
      android:layout_width="410dp"
      android:layout_height="70dp"
      android:text="Ekle"
      android:layout_gravity="center"
      android:background="@color/colorEkle"/>

  </LinearLayout>
</RelativeLayout>
------------------------------------------------

En dışta bir Relative Layout oluşturup, altına bir Linear Layout 
oluşturdum ve fragment yerleştirdim.Linear Layoutumu sonlandırıp yeni 
bir Linear Layout açtım ve bu layoutumun içinde de TextView ve 
Edittextlerimi yerleştirerek Linear Layoutumu sonlandırdım. Son olarak 
yeni bir Linear Layout oluşturarak içine butonumu yerleştirdim.

-------------------------------------------------

MapsActivity.java

public class MapsActivity extends AppCompatActivity implements 
OnMapReadyCallback {


  private GoogleMap mMap;
  ArrayList<Marker> markers = new ArrayList<>();

  private final static int REQUEST_lOCATION = 90;
  EditText edtLat, edtLng;
  Button button;
  String lat, lng;
  Double latitude, longitude;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate( savedInstanceState );
  setContentView( R.layout.activity_maps );


  SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
      .findFragmentById( R.id.map );
  mapFragment.getMapAsync( this );


  edtLng = (EditText) findViewById( R.id.edt_lng );
  edtLat = (EditText) findViewById( R.id.edt_lat );
  button = (Button) findViewById( R.id.btn_ekle );


  button.setOnClickListener( new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {

      lat = edtLat.getText().toString();
      latitude = Double.valueOf( lat ).doubleValue();

      lng = edtLng.getText().toString();
      longitude = Double.valueOf( lng ).doubleValue();

      LatLng latLng = new LatLng( latitude, longitude ); //nesne yaratıldı

      if (markers.size() > 0) {

        mMap.addPolyline(
            new PolylineOptions()
                .add( markers.get( markers.size() - 1 ).getPosition(), latLng )
                .width( 8f )
                .color( Color.RED ) );

/* Oluşturduğum her bir marker ile bir önceki marker arasına kırmızı çizgi çizmek istediğim için böyle bir if deyimi oluşturdum. */

      }

      Marker marker = mMap.addMarker( new MarkerOptions().position( new LatLng( latitude, longitude ) ) );
      markers.add( marker ); //marker ekliyoruz
      mMap.animateCamera( CameraUpdateFactory.newLatLng( latLng ) );
    }


  } );

private boolean ShouldAddMarker(double latA, double lngA, double latB, double lngB) {


  Location locationA = new Location( "point A" );

  locationA.setLatitude( latA );
  locationA.setLongitude( lngA );

  Location locationB = new Location( "point B" );

  locationB.setLatitude( latB );
  locationB.setLongitude( lngB );


  float distance = locationA.distanceTo( locationB );
  return distance > 1000;
}


@Override
public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
  mMap = googleMap;


  if (ActivityCompat.checkSelfPermission( this, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION ) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
    // TODO: Consider calling

    mMap.setMyLocationEnabled( true );
  } else {
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
      requestPermissions( new String[]{Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION}, REQUEST_lOCATION );
    }

  }

}
----------------------------------------------------------------------
Github link:  " github.com/yaseminuctas/MapActivity "


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir