Android – WeatherApp

Bu app modelimizde ki amacımız Retrofit Kütüphanesini öğrenmek..

İlk olarak uygulamamız nasıl duracak, tasarımımız kafanız da canlanması adına aşağıdaki görselleri inceleyebilirsiniz.

      

 

activity_main xml kodlarım;

 

 • <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
  <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”
  xmlns:app=”http://schemas.android.com/apk/res-auto”
  xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools”
  android:layout_width=”match_parent”
  android:layout_height=”match_parent”
  tools:context=”.MainActivity”><TextView
  android:id=”@+id/textView”
  android:layout_width=”wrap_content”
  android:textSize=”16sp”
  android:layout_height=”wrap_content”
  app:layout_constraintBottom_toBottomOf=”parent”
  app:layout_constraintLeft_toLeftOf=”parent”
  app:layout_constraintRight_toRightOf=”parent”
  app:layout_constraintTop_toTopOf=”parent” /><Button
  android:id=”@+id/button”
  android:layout_width=”wrap_content”
  android:layout_height=”wrap_content”
  android:layout_marginTop=”20dp”
  android:text=”Get Current Weather Data”
  app:layout_constraintEnd_toEndOf=”parent”
  app:layout_constraintStart_toStartOf=”parent”
  app:layout_constraintTop_toBottomOf=”@+id/textView” /></android.support.constraint.ConstraintLayout>

  ————————————————

  *3 temel sınıfa ihtiyacım var:

 • MainActivity.class  //isterseniz başka bir sınıftandan da yönetebilirsiniz.
 • RetrofitModel // Ben projem de WeatherResponse.java adında bir sınıf oluşturdum. Kodlarını aşağıya bırakacağım. RetrofitModel kısmında json’ımız @Serialized ettiğimiz kısım.
 • Interface // Ben WeatherService.java adında bir sınıf oluşturdum. Bu sınıfta ise GET, POST, DELETE, PUT işlemlerini yapıyoruz.

 

Gelelim kodlarımıza..

MainActivity.class

package com.example.weatherapp;

import android.graphics.Typeface;
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

import android.view.View;
import android.widget.TextView;

import com.ajts.androidmads.fontutils.FontUtils;

import retrofit2.Call;
import retrofit2.Callback;
import retrofit2.Response;
import retrofit2.Retrofit;
import retrofit2.converter.gson.GsonConverterFactory;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  public static String BaseUrl = "http://api.openweathermap.org/";
  public static String AppId = "59b72279fcf766f62815ebf956ba2774";
  public static String lat = "41.0138";
  public static String lon = "28.9497";

  private TextView weatherData;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    weatherData = findViewById(R.id.textView);

    Typeface typeface = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "Lato-Bold.ttf");
    FontUtils fontUtils = new FontUtils();
    fontUtils.applyFontToView(weatherData, typeface);


    findViewById(R.id.button).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        getCurrentData();
      }
    });
  }

  void getCurrentData() {
    Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder()
        .baseUrl(BaseUrl)
        .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
        .build();
    WeatherService service = retrofit.create(WeatherService.class); //WeatherService sınıfımdam bir tane obje yaratıyorum
    Call<WeatherResponse> call = service.getCurrentWeatherData(lat, lon, AppId);
    call.enqueue(new Callback<WeatherResponse>() {
      @Override
      public void onResponse(@NonNull Call<WeatherResponse> call, @NonNull Response<WeatherResponse> response) {
        if (response.code() == 200) {
          WeatherResponse weatherResponse = response.body();
          assert weatherResponse != null;

          String stringBuilder = "Country: " +
              weatherResponse.sys.country +
              "\n" +
              "Temperature: " +
              weatherResponse.main.temp +
              "\n" +
              "Temperature(Min): " +
              weatherResponse.main.temp_min +
              "\n" +
              "Temperature(Max): " +
              weatherResponse.main.temp_max +
              "\n" +
              "Humidity: " +
              weatherResponse.main.humidity +
              "\n" +
              "Pressure: " +
              weatherResponse.main.pressure;

          weatherData.setText(stringBuilder);
        }
      }

      @Override
      public void onFailure(@NonNull Call<WeatherResponse> call, @NonNull Throwable t) {
        weatherData.setText(t.getMessage());
      }
    });
  }


}


WeatherResponse.java

package com.example.weatherapp;

import com.google.gson.annotations.SerializedName;

import java.util.ArrayList;

public class WeatherResponse {

  @SerializedName("coord")
  public Coord coord;
  @SerializedName("sys")
  public Sys sys;
  @SerializedName("weather")
  public ArrayList<Weather> weather = new ArrayList<Weather>();
  @SerializedName("main")
  public Main main;
  @SerializedName("wind")
  public Wind wind;
  @SerializedName("rain")
  public Rain rain;
  @SerializedName("clouds")
  public Clouds clouds;
  @SerializedName("dt")
  public float dt;
  @SerializedName("id")
  public int id;
  @SerializedName("name")
  public String name;
  @SerializedName("cod")
  public float cod;
}

class Weather {
  @SerializedName("id")
  public int id;
  @SerializedName("main")
  public String main;
  @SerializedName("description")
  public String description;
  @SerializedName("icon")
  public String icon;
}

class Clouds {
  @SerializedName("all")
  public float all;
}

class Rain {
  @SerializedName("3h")
  public float h3;
}

class Wind {
  @SerializedName("speed")
  public float speed;
  @SerializedName("deg")
  public float deg;
}

class Main {
  @SerializedName("temp")
  public float temp;
  @SerializedName("humidity")
  public float humidity;
  @SerializedName("pressure")
  public float pressure;
  @SerializedName("temp_min")
  public float temp_min;
  @SerializedName("temp_max")
  public float temp_max;
}

class Sys {
  @SerializedName("country")
  public String country;
  @SerializedName("sunrise")
  public long sunrise;
  @SerializedName("sunset")
  public long sunset;
}

class Coord {
  @SerializedName("lon")
  public float lon;
  @SerializedName("lat")
  public float lat;


}

WeatherService.java

import retrofit2.Call;
import retrofit2.http.GET;
import retrofit2.http.Query;

public interface WeatherService {

  @GET("data/2.5/weather?")
  Call<WeatherResponse> getCurrentWeatherData(@Query("lat") String lat, @Query("lon") String lon, @Query("APPID") String app_id);
}

----------------------------------------
 Github link:  " github.com/yaseminuctas/WeatherApp "

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir