“Sparse Arrays- Hackerrank” with Kotlin

  import java.io.* import java.math.* import java.security.* import java.text.* import java.util.* import java.util.concurrent.* import java.util.function.* import java.util.regex.* import java.util.stream.* import kotlin.collections.* import kotlin.comparisons.* import kotlin.io.* import kotlin.jvm.* import kotlin.jvm.functions.* import kotlin.jvm.internal.* import kotlin.ranges.* import kotlin.sequences.* import kotlin.text.* /*  * Complete the ‘matchingStrings’ function below.  *  * The function is expected to return an INTEGER_ARRAY.  * The function accepts following parameters:  *  1. STRING_ARRAY strings  *  2. STRING_ARRAY queries  */ fun matchingStrings(strings: Array<String>, queries: Array<String>): Array<Int> {     // Write your code here     var resultArrayList = ArrayList<Int>()     var count = 0     for(i in queries) {         for(k in strings) {[…]

Okumaya devam …

Hourglass- Hackerrank Algorithm with Kotlin

  //Kotlin çözümüm: import java.io.* import java.math.* import java.security.* import java.text.* import java.util.* import java.util.concurrent.* import java.util.function.* import java.util.regex.* import java.util.stream.* import kotlin.collections.* import kotlin.comparisons.* import kotlin.io.* import kotlin.jvm.* import kotlin.jvm.functions.* import kotlin.jvm.internal.* import kotlin.ranges.* import kotlin.sequences.* import kotlin.text.* /*  * Complete the ‘hourglassSum’ function below.  *  * The function is expected to return an INTEGER.  * The function accepts 2D_INTEGER_ARRAY arr as parameter.  */ fun hourglassSum(arr: Array<Array<Int>>): Int { // Write your code here   var result : Int = -1 for (row in 0..3) { for (column in 0..3) { val temp = arr[row][column] + arr[row][column + 1] +[…]

Okumaya devam …

Diagonal Difference – Algorithms – Hackerrank

Hackerrank Diagonal Difference problemi ve çözümü..       import java.io.*; import java.math.*; import java.security.*; import java.text.*; import java.util.*; import java.util.concurrent.*; import java.util.function.*; import java.util.regex.*; import java.util.stream.*; import static java.util.stream.Collectors.joining; import static java.util.stream.Collectors.toList; class Result {[…]

Okumaya devam …

Android Studio – Toolbar

Projemize toolbar eklemek için  öncelikle uygulamamıza tanımlı olarak gelen actionbar’ı kaldırmamız gerekiyor. res/values/styles.xml ‘inin içindeki <style name=”AppTheme” parent=”Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar”> ‘ı <style name=”AppTheme” parent=”Theme.AppCompat.Light.NoActionBar”> ile değiştiriyoruz. Ardından res klasörünün altında bulunan layout ‘un içine yeni bir layout[…]

Okumaya devam …

Android – WeatherApp

Bu app modelimizde ki amacımız Retrofit Kütüphanesini öğrenmek.. İlk olarak uygulamamız nasıl duracak, tasarımımız kafanız da canlanması adına aşağıdaki görselleri inceleyebilirsiniz.          activity_main xml kodlarım;   <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” xmlns:app=”http://schemas.android.com/apk/res-auto” xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools”[…]

Okumaya devam …