Opencv – Python ‘GRAY’

import cv2 image=cv2.imread ( ‘C:\\Users\\USER\\Desktop\\images\\elephant.jpg’)  #gri yapmak istediğim görüntünün bilgisayarımda ki konumunu belirtiyorum cv2.imshow(“Original Image”, image) #ilk orjinal görüntüyü göstermesini istiyorum cv2.waitKey() gray_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) #görüntümü griye çevirdim cv2.imshow(‘Grayscale’, gray_image) #ve ‘Grayscale’ ismi ile griye çevirdiğim görüntünün[…]

Okumaya devam …

Opencv – Python Görüntü döndürme

import cv2 import cv2 numpy as np image=cv2.imread( ‘C:\\Users\\USER\\Desktop\\images\\elephant.jpg’)   #döndürmek istediğim görüntünün bilgisayarımda ki konumunu belirtiyorum. height, width = image.shape[:2]   #Görüntüyü merkezin etrafında döndürmek için ikiye bölün. rotation_matrix = cv2.getRotationMatrix2D((width/2, height/2), 90, .5) rotated_image = cv2.warpAffine(image,[…]

Okumaya devam …