Hourglass- Hackerrank Algorithm with Kotlin

 

//Kotlin çözümüm:

import java.io.*

import java.math.*

import java.security.*

import java.text.*

import java.util.*

import java.util.concurrent.*

import java.util.function.*

import java.util.regex.*

import java.util.stream.*

import kotlin.collections.*

import kotlin.comparisons.*

import kotlin.io.*

import kotlin.jvm.*

import kotlin.jvm.functions.*

import kotlin.jvm.internal.*

import kotlin.ranges.*

import kotlin.sequences.*

import kotlin.text.*

/*

 * Complete the ‘hourglassSum’ function below.

 *

 * The function is expected to return an INTEGER.

 * The function accepts 2D_INTEGER_ARRAY arr as parameter.

 */

fun hourglassSum(arr: Array<Array<Int>>): Int {

// Write your code here

 

var result : Int = -1

for (row in 0..3) {

for (column in 0..3) {

val temp = arr[row][column] +

arr[row][column + 1] +

arr[row][column + 2] +

arr[row + 1][column + 1] +

arr[row + 2][column] +

arr[row + 2][column + 1] +

arr[row + 2][column + 2]

 

if (column == 0 && row == 0) {

result = temp

else if (temp > result) {

result = temp

}

 

}

}

 

return result

}

fun main(args: Array<String>) {

val arr = Array<Array<Int>>(6, { Array<Int>(6, { 0 }) })

for (i in 0 until 6) {

arr[i] = readLine()!!.trimEnd().split(” “).map{ it.toInt() }.toTypedArray()

}

val result = hourglassSum(arr)

println(result)

}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir