JAVA Event Sınıfları

Java’nın awt paketinde birçok olay sınıfı vardır. Bunlardan en çok kullanılanları:

 • MouseEvent Sınıfı: Fare olaylarının ele alındığı sınıftır. Yani fare hareket ettirildiğinde, herhangi bir işlem yapıldığında mouseEvent oluşur.
 • KeyEvent Sınıfı: Klavye olaylarının ele alındığı sınıftır. Klavyede herhangi bir tuşa basıldığında ya da tuş serbest bırakıldığında keyEvent oluşur.
 • WindowEvent Sınıfı: Pencerelerin açılıp-kapanması, büyütülüp-küçültülmesi gibi olayları ele alan sınıftır.
 • ActionEvent Sınıfı: Bu biraz olayların kendisi ile alakalı bir sınıftır. Yani komponente en uygun işlev seçimi gibi düşünülebilir. Enter tuşuna basmak, menülerden seçim yapmak gibi işlemler bu sınıfta ele alınmaktadır.
 • ContainerEvent Sınıfı: Container ve türeyen tüm sınıfları için, konteynırlara komponent ekleme çıkarma işlemlerini ele alan sınıftır.

Çok kullanılan bazı komponentlerin hangi eventleri harekete geçirdiğini inceleyelim:

 • Window Komponentleri: Pencere üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik ya da açma-kapama durumlarında WindowEvent oluşur.
 • JButton Komponenti: Butona basıldığında ActionEvent oluşur.
 • JList Komponenti: Listeden elemenlar seçildiğinde ListSelectionEvent oluşur.
 • JComboBox Komponenti: Listeden eleman seçildiğinde ActionEvent ve ItemEvent oluşur.
 • JCheckBox Komponenti: Listeden eleman seçildiğinde bir Actionievent ve yeni eleman seçildiğinde iki defa ItemEvent oluşur.
 • JTextField Komponenti: Fare metin alanına götürülüp enter tuşuna basıldığında ActionEvent oluşur.
 • JTextArea Komponenti: Fare metin alanına götürülüp enter tuşuna basıldığında ActionEvent oluşur.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir