Java’da Atom( Token )

 • Bir programın parçalanmayan en küçük birimine atom(token) denir.

Atomlar 6 grupta sınıflandırılırlar.

 1. Anahtar Sözcükler  ( keywords, reserved words)

           /* Bütün anahtar sözcükler Java’da küçük harf ile başlar. */

      2. Değişkenler (variable, identifier)

 /* İsmini programcı verir. Bizden önce verilmiş değişken isimleri de olabilir. Örneğin; stringler */

      3. Sabitler (literals, constants)

   /* Değişken içerisin de olmayan, doğrudan yazdığımız değerlerdir. */ 

4. Operatörler (operators)

   /* “+” , “-“, “=” vs. */

5. String’ ler

/* İki tırnak içerisinde yazılan değer tırnakları ile birlikte yazılır. */

6. Ayraçlar (delimiters, punctuators)

     /* “[” , “(” , “{” vs. */

 

Şimdi  örnek olması için Java’ da “Merhaba Dünya” yazdıran programı atomlarına ayıralım.

     Merhaba Dünya Programı:

package csd;

class App {
  public static void main(String [] args)
  {    
    System.out.println("Merhaba Dünya");
  }
}


   Merhaba Dünya Programının Atomları:


  package     : anahtar sözcük 
  csd       : değişken 
  class      : anahtar sözcük
  App       : değişken
  {}       : ayraç
  public     : anahtar sözcük
  static     : anahtar sözcük
  void      : anahtar sözcük
  main      : değişken
  ()       : ayraç
  String     : değişken
  []       : ayraç
  args      : değişken
  System     : değişken
  .        : operatör 
  out       : değişken
  println     : değişken
  ()       : operatör
  "Merhaba Dünya" : string
  ;        : ayraç

 

  
  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir