Android Studio – Toolbar

Projemize toolbar eklemek için  öncelikle uygulamamıza tanımlı olarak gelen actionbar’ı kaldırmamız gerekiyor. res/values/styles.xml ‘inin içindeki <style name=”AppTheme” parent=”Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar”> ‘ı <style name=”AppTheme” parent=”Theme.AppCompat.Light.NoActionBar”> ile değiştiriyoruz. Ardından res klasörünün altında bulunan layout ‘un içine yeni bir layout[…]

Okumaya devam …

Android – WeatherApp

Bu app modelimizde ki amacımız Retrofit Kütüphanesini öğrenmek.. İlk olarak uygulamamız nasıl duracak, tasarımımız kafanız da canlanması adına aşağıdaki görselleri inceleyebilirsiniz.          activity_main xml kodlarım;   <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” xmlns:app=”http://schemas.android.com/apk/res-auto” xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools”[…]

Okumaya devam …

Android Studio – Butona Link Verme

MainActivity.java ‘nın içinde  ilk olarak butonumuzu tanımlıyoruz. public class MainActivity extends AppCompatActivity { Button linkbutton; // kullanmak istediğimiz activity belirttikten (Button) sonra isim tanımlıyoruz(linkbutton) //Ardından OnCreate metodu içerisine aşağıdaki kodları yazıyoruz. linkbutton = (Button)findViewById(R.id.linkbutton); linkbutton.setOnClickListener(new[…]

Okumaya devam …