Android Studio – Toolbar

Projemize toolbar eklemek için  öncelikle uygulamamıza tanımlı olarak gelen actionbar’ı kaldırmamız gerekiyor. res/values/styles.xml ‘inin içindeki <style name=”AppTheme” parent=”Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar”> ‘ı <style name=”AppTheme” parent=”Theme.AppCompat.Light.NoActionBar”> ile değiştiriyoruz. Ardından res klasörünün altında bulunan layout ‘un içine yeni bir layout[…]

Okumaya devam …

Android – WeatherApp

Bu app modelimizde ki amacımız Retrofit Kütüphanesini öğrenmek.. İlk olarak uygulamamız nasıl duracak, tasarımımız kafanız da canlanması adına aşağıdaki görselleri inceleyebilirsiniz.          activity_main xml kodlarım;   <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” xmlns:app=”http://schemas.android.com/apk/res-auto” xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools”[…]

Okumaya devam …

Android Studio – Butona Link Verme

MainActivity.java ‘nın içinde  ilk olarak butonumuzu tanımlıyoruz. public class MainActivity extends AppCompatActivity { Button linkbutton; // kullanmak istediğimiz activity belirttikten (Button) sonra isim tanımlıyoruz(linkbutton) //Ardından OnCreate metodu içerisine aşağıdaki kodları yazıyoruz. linkbutton = (Button)findViewById(R.id.linkbutton); linkbutton.setOnClickListener(new[…]

Okumaya devam …

Opencv – Python ‘GRAY’

import cv2 image=cv2.imread ( ‘C:\\Users\\USER\\Desktop\\images\\elephant.jpg’)  #gri yapmak istediğim görüntünün bilgisayarımda ki konumunu belirtiyorum cv2.imshow(“Original Image”, image) #ilk orjinal görüntüyü göstermesini istiyorum cv2.waitKey() gray_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) #görüntümü griye çevirdim cv2.imshow(‘Grayscale’, gray_image) #ve ‘Grayscale’ ismi ile griye çevirdiğim görüntünün[…]

Okumaya devam …