Veri Tabanında Sorgular ve Çeşitleri

 

Tablonun yapısına ve verileri görüntüleme yöntemine göre değişik özelliklerde
sorgular hazırlanmaktadır. Seçme sorguları, parametre sorguları, çapraz sorgular, eylem
sorguları ve SQL sorguları kullanılan sorgu türleridir.

 • Seçme Sorguları:En sık kullanılan sorgu türüdür. Seçme sorguları, bilgileri
  “veri sayfası görünümü”nde gösteren veri tabanı nesnesi türüdür. Sorgu, verileri
  bir veya birden fazla tablodan, mevcut sorgulardan veya bunların her ikisinden
  alabilmektedir.
 • Parametre Sorguları: Parametre sorguları, çalıştırıldığı zaman bir ölçüt
  girilmesini sağlayan iletişim kutusunu açan sorgulardır. Örneğin bir okuldaki
  personelin ocak ayında sevk aldığı günleri görmek istiyorsak, açılan iletişim
  kutusuna ölçüt olarak istenilen tarih aralıkları girilir ve bu tarihler arasındaki
  veriler listelenir.
 • Çapraz Sorgular: Bir tablodaki bilgileri analiz etmek, karşılaştırmak ve
  tablonun özetini hazırlamak için kullanılan sorgu türüdür. Belirtilen iki alana
  göre istenilen işlemi (toplama, ortalama, vs.) tablo şeklinde göstermekte
  kullanılır.
 • Eylem Sorguları: Tek işlemle birçok kayıtta değişiklik yapan sorgulardır.
  Silme sorgusu, güncelleştirme sorgusu, ekleme sorgusu ve tablo yapma sorgusu
  olmak üzere dört çeşit eylem sorgusu vardır.
 • SQL Sorguları: SQL deyimlerini kullanarak veri tabanını güncelleştirme ve
  yönetme ile ilgili oluşturulan sorgulardır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir